The literary critic and painter Irina Petraș evoque the colourful representation of the Book of Whispers.

The literary critic and painter Irina Petraș evoque the colourful representation of the Book of Whispers.

În nr. 15/9 aprilie 2021 al revistei ”România literară”, evocând, în eseul: Corespunderi – fișe critice ilustrate” reprezentările imaguistice ale operelor literare, menționează|: „În Cartea șoaptelor identificam o doză retro, în sensul de situare modernistă, cu accent pe teme înalte, pe psihologii și nuanțe de gând și atitudine, cu construcții migăloase ale frazei, căreia îi acordează îndelung strunele și mesajele subtextuale. Realismul descrierilor e uneori feroce, dar livrat în tonuri de tablou flamand, așa încât grotescul emite semnale tandre, pe lungimea de undă a umanului cu majusculă.Imagini potrivite pot găsi și la Mardiros Saryian ori în Delacroix.”